SELF STUDY REPORT-3RD CYCLE                          SUPPLEMENTARY SSR - 3RD CYCLE

Vachan Prerana Din

About the Event

भारताचे माजी राष्ट्रपती कलम यांच्या जयंती निमित्त वाचन प्रेरणा दिनाचे आयोजन करण्यात आले विध्यार्थ्यांनी मराठी आणि इंग्रजीतील कविता आणि कथा नाट्य उतारे यांचे वाचन केले याचबरोबर  प्राध्यापकांनी वाचनाचे महत्व याविषयावर व्याख्यान दिले   

Photographs